4 november 2020

NEGATIVA JONER

Annat

Luften vi har omkring oss är viktig för hur vi mår. Ren luft gör att vi mår bättre, och förorenad luft försämrar vårt mående, det vet vi intuitivt. Vi går skogspromenader när vi vill rensa huvudet, åker till havet när vi vill hämta kraft eller slappna av och vi öppnar fönstren när vi städar.
 
Men luften är inte bara luft, den är full av partiklar och sammansättningar utav dem. Dessa kallas atomer och molekyler och har ett direkt inlytande på vår kropp.
 
Vad är negativa och positiva joner?
 
Joner är atomer med olika många elektroner. En atom har i sin kärna protoner som är positivt laddade (+1) och neutroner som är oladdade. Runt atomens kärna snurrar elektroner som är negativt laddade (-1). En atom har lika många protoner som elektroner vilket betyder att den är oladdad (+3-3=0). Det yttersta skiktet elektroner på en atom kan få eller ge bort elektroner. När den gör det blir atomen en jon. Det innebär att om en atom ger bort en elektron så blir den positivt laddad eftersom att den då har fler protoner (+1). Och om den får en elektron blir den istället negativt laddad då den får fler elektroner (-1). 
 
Detta sker i atomernas process och strävan att efterlikna ädelgaser. Förutom att atomer ger eller tar elektroner så kan de ha dem gemensamt. Detta sker i det yttersta skiktet av elektroner vilket skapar bindningar mellan olika atomer och dessa bindningar kallas molekyler. När en syreatom delar elektroner med två väteatomer blir det en vattenmolekyl.
 
När tex vattendroppar delas sätts vattenmolekylernas processer av att ge och ta elektroner igång. Detta är anledningen till att det är mycket högre halter av negativa joner vid åksväder, regn, vattenfall och stora vågor.
 
Negativa joner och deras inverkan på oss
 
I städerna har vi höga halter av positiva joner eftersom de genereras av elektronik, fluorescerande belysning, syntetiska material, vissa metaller, kemikalier och luftföroreningar, medans det i naturen är mycket högre halter av negativa joner. Negativa joner binder giftiga mikropartiklar, såsom virus och avgaser och faller till marken eller fastnar på tak och väggar, något vi är i stort behov utav i städerna där luftföroreningar och bakterier florerar.
 
Förutom de negativa jonernas bindande och jordande egenskaper så har forskare funnit att negativa joner påverkar vårt psykiska och fysiska mående. De flesta kan känna igen sig i hur man känner sig innan och efter ett åskväder. Många upplever trötthet och huvudvärk innan, medans detta ofta lättar efteråt. Detta eftersom att luften innan ett åskväder innehåller höga halter av positiva joner medans själva åskvädret skapar negativa joner. I studier har man sett att cellerna i ärrvävnad reagerar på positiva laddningar och signalerar smärta, vilket kan förklara varför många får ont i skador på kroppen innan ett oväder.
 
Andra studier visade att man vid tillförsel av positiva joner förutom förstärkt värk, upplevde obehag, sömnsvårigheter, ångest, svårigheter att andas, irritation, tungsinthet, nedstämdhet och depression, till skillnad från de som vid tillförsel av negativa joner upplevde avslappning, välbehag följt av energi, fokus och vakenhet. På samma sätt som de negativa effekterna ökade med tillförsel av positiva joner, minskade de vid tillförsel av negativa joner.
 
Avslut
 
Jag har länge blivit påmind om jonernas betydelse och jag förstår att det är mycket mer omfattande än den information jag kunnat sammanställa här. Vi får tex negativa joner från marken när vi går barfota, vilket stimulerar vårt nervsystem, och de negativa jonerna i vattnet påverkar dess PH värde och gör det mer basiskt och syresatt, vilket främjar hälsa. Till skillnad från en sur miljö där sjukdomar och bakterier frodas.
 
När vi mediterar så är andningen en fundamental del av meditationen. Kanske handlar det inte bara om att andas utan om att faktiskt absorbera energi direkt ur luften.
 
Något jag personligen finner mycket intressant är att El är ordet för Gud i hebreiska, och andra semitiska språk. El var avkomling till gud den högste, himmelsguden, far till alla gudomar och hade senare sin motsvarighet i Oden den allseende guden och Kronos, guden över tiden.
 
Den slutgiltiga frågan är hur vi kan använda oss av elektriciteten i luften för att hela oss och skapa en hälsosam atmosfär. Vi behöver bland annat omprioritera våra städer och gå mot mer syresatta, naturliga och jordnära miljöer.
 
 
 
 
 
Tankar att tänka vidare kring: 
 
Negativa joner, deras inverkan på syresättningen i kroppen.
 
Överflöd av vätejoner (H+) = Surt (positiva joner)
Överflöd av hydroxidjoner (OH-) = Basiskt (negativa joner)
Lika antal med H+ och OH- = Neutralt
Basiskt  =syre. Sur miljö, sjukdomar och bakterier frodas. Basisk, syresätter, hälsa. 
 
Meditation och andning
 
Vad andas vi. Luften är inte bara luft, den är elektricitet. När vi andas hjälper vi vår hjärna och nervsystem som skickar iväg elektriska impulser.
 
Vad händer då man jordar sig. Hur de negativa jonerna stiger upp genom våra fötter och nervsystem. 
 
Om negativa joner kan absorberas via fötterna, kan vi andas negativa joner via huden. Vi kan absorbera elektricitet direkt ur luften, genom huden.